POLITYKA PRYWATNOŚCI


Polityka prywatności dla użytkowników strony internetowej Ewa Ozimek EPO-TRANS-SERWIS


I. Dane Administratora Danych Osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Ewa Ozimek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą EWA OZIMEK „EPO-TRANS-SERWIS” z siedzibą przy ul. Granicznej 5, 43-100 Tychy, posługująca się numerem NIP 646-00-14-076, adres e-mail: bok@epo-serwis.pl , zwana dalej Administratorem.

II. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Administrator może przetwarzać Pana/Pani dane osobowe pozyskane przy użyciu niniejszej strony — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Poniżej znajdzie Pan/Pani wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi.

W celu skontaktowania się z Panem/Panią w sprawie opisanej w formularzu, który jest zamieszczony na naszej stronie internetowej, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię

 • adres e-mail,


 • Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

  W celu archiwalnym i dowodowym przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię,

 • adres e-mail,

 • — na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z kontaktowaniem się przez Pana/Panią z Administratorem);

  W celu analitycznym, tj. badania i analizowania aktywności na stronie internetowej należącej do Administratora, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • data i godzina odwiedzin strony,

 • rodzaj systemu operacyjnego,

 • przybliżona lokalizacja,

 • rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony,

 • czas spędzony na stronie,

 • odwiedzone podstrony.

 • Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest poznanie aktywności użytkowników na stronie internetowej);

  W celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej przetwarzamy takie informacje tekstowe (cookies zostaną opisane w odrębnym punkcie). Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies);

  W celu administrowania stroną internetową przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • adres IP,

 • data i czas serwera,

 • informacje o przeglądarce internetowej,

 • informacje o systemie operacyjnym

 • — dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze strony należącej do Administratora. Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i bez tego automatycznego zapisu nie byłoby możliwe. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest administrowanie stroną internetową).

  III. Cookies