FUNDUSZE EUROPEJSKIE
Firma „EPO – TRANS – SERWIS” Ewa Ozimek z siedzibą w Tychach realizuje w latach 2017-2018 projekt pod nazwą:


„System załadunku naczep kurtynowych typu MEGA zwiększający powierzchnię ładowniczą.”


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Oś priorytetowa:
Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa.
Działanie:
Projekty B+R przedsiębiorstw.
Poddziałanie:
Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.
Numer wniosku o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0631/17
Numer naboru: 3/1.1.1/2017

3. Zapytanie ofertowe nr 3/2017 [pobierz]

3.1 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 3/2017 [pobierz]

3.2 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 3/2017 [pobierz]

3.3 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 3/2017 [pobierz]

3.4 Informacja o wyborze kandydata do zapytania ofertowego nr 3/2017 [pobierz]


2. Zapytanie ofertowe nr 2/2017 [pobierz]

2.1 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2/2017 [pobierz]

2.2 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 2/2017 [pobierz]

2.3 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 2/2017 [pobierz]

2.4 Informacja o wyborze kandydata do zapytania ofertowego nr 2/2017 [pobierz]


1. Zapytanie ofertowe nr 1/2017 [pobierz]

1.1 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2017 [pobierz]

1.2 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/2017 [pobierz]

1.3 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 1/2017 [pobierz]

1.4 Informacja o wyborze dostawcy do zapytania ofertowego nr 1/2017 [pobierz]